Het installeren van ZAP

Om ZAP te installeren, moet je het ZIP-bestand m.b.v. PKUNZIP uitpakken in de map waarin ZAP definitief moet komen, eventueel over een vorige versie van ZAP heen.

In de volgende voorbeelden wordt ervan uitgegaan dat:

  1. Het ZIP-bestand in C:\DOWNLOAD staat
  2. ZAP in C:\ZAP moet komen
  3. PKUNZIP.EXE in een map staat die in de PATH-opdracht voorkomt.


Geef vanuit DOS de volgende opdrachten; druk na elke regel op Enter:

MD C:\ZAP

C:
CD \ZAP
PKUNZIP -o \DOWNLOAD\ZAP*

De optie -o (kleine letter oooh) staat voor "overwrite" zodat oude programmabestanden met dezelfde naam zonder vragen worden overschreven.
Als alles in orde is, verschijnen bij het uitpakken achter elke bestandsnaam de tekens "-AV" en aan het eind de regels:

Authentic files Verified! # SHU284
Mans Lameer

C:
CD \ZAP
ZAP

ZAP ontdekt nu dat om een nieuwe installatie of een versiewisseling gaat en start zelf het installatie- of updateprogramma. De aanwijzingen hiervan spreken voor zich.
Indien het een update betreft, dan wordt - nadat het updateprogramma klaar is - een programma gestart om alle aanwezige boekhoudingen geschikt te maken voor de nieuwe versie van ZAP.