nieuw

 
 

       Verschillen tussen ZAP versie 6.1 en versie 6.2

In deze versie van ZAP is maar een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd, maar toevallig vereisen de meeste wel een uitgebreide toelichting. Daarom volgt hier eerst een kort overzicht:

 • Backups: het backup-systeem is aangepast, onder andere omdat diskettes langzamerhand uit de mode raken. De toelichting op deze wijziging is erg belangrijk voor iedereen die vanuit ZAP backups maakt, ook als je nog wel met diskettes werkt.
 • WinPrint: dit hulpprogramma waarmee ZAP naar Windows- en USB-printers kan printen, is sterk verbeterd.
 • Girotel: ZAP kan nu ook downloadbestanden uit Mijn Postbank.nl en exportbestanden uit Girotel Zakelijk importeren.
 • Subgrootboeken: ZAP kan nu ook een subgrootboek verwijderen.
 • Documentatie: er zijn enkele wijzigingen aangebracht in het formaat en het aantal meegeleverde documenten.
 • Tenslotte zijn enkele kleinere verbeteringen doorgevoerd.

Backups

ZAP nam steeds aan dat je backups op diskette wil maken. Dat is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend aangezien diskettes uit de mode raken. Er worden inmiddels PC's uitgeleverd zonder diskettestation.
Je kunt als alternatief ook een backup op een geheugenkaartje of een USB-stick plaatsen. Daarom is in het programma en in het handboek "diskette" vervangen door "backup-medium".

Belangrijker is de volgende wijziging:
ZAP plaatste de backup voorheen steeds in de root van de opgegeven backup-schijf. Bij een diskette is dat niet zo erg omdat je een diskette makkelijk kunt reserveren voor één boekhouding. Door de grotere omvang van geheugenkaartjes e.d. is die werkwijze niet handig.
Daarom plaatst ZAP de backup vanaf nu in een map met dezelfde naam als de boekhouding, dus bijvoorbeeld A:\JANSEN.06

Deze wijziging is doorgevoerd in de batchprogramma's die ZAP aanroept voor het maken en terugzetten van backups, genaamd Z BACKUP.BAT en Z RESTOR.BAT. Deze staan in de map waarin je ZAP hebt geďnstalleerd.
Als je de nieuwe versie van ZAP over een oude versie heen installeert, dan worden de aanwezige batchprogramma's eerst hernoemd in Z BACKUP.OUD en Z-RESTOR.OUD
Dit is in twee situaties van belang:

 • Als je ooit een backup wil terughalen die met een eerdere versie van ZAP is gemaakt, dan heb je het oude batchprogramma Z-RESTOR.BAT nodig.
 • Sommige gebruikers hebben zelf in het verleden een andere backup-methode opgenomen in de batchprogramma's; zij kunnen die methode weer activeren door de nieuwe Z-*.BAT bestanden te verwijderen en daarna de Z-*.OUD bestanden te hernoemen in Z-*.BAT.

In verband met het voorgaande is in ZAP zelf ook een wijziging aangebracht:
ZAP staat niet langer toe dat voor de backups dezelfde schijfletter wordt ingesteld als voor de boekhoudingen, aangezien dit tot ongewenste resultaten kan leiden.

Ten slotte: als je diskettes gebruikt voor de backups, is het verstandig om na deze update van ZAP nieuwe diskettes te gaan gebruiken. Als je dat niet doet, staan er twee verschillende backups van dezelfde boekhouding op de diskette, namelijk een oude in de root en een nieuwe in zijn eigen map. Dit kan leiden tot verwarring en eventueel het vollopen van de diskette.

top

WinPrint

Sinds versie 6.1 wordt bij ZAP mijn hulpprogramma WinPrint meegeleverd voor het printen vanuit ZAP naar Windows-printers en USB-printers. Die versie kon niet overdwars printen en werkte bovendien niet bij alle USB-printers.
WinPrint is nu overgezet naar een jongere versie van Visual Basic waardoor de problemen met USB-printers verholpen zouden moeten zijn. Bovendien stelt WinPrint nu het papier in op liggend (landscape) indien de optie "journaal en rekeningkaarten breed printen?" aan staat.

Bij het uittesten van de nieuwe versie van WinPrint bleek dat iedere Windows-versie zijn eigen karakterset heeft met onderling afwijkende maten van de karakters. Daarom kun je nu de karaktergrootte die WinPrint moet gebruiken, zelf in ZAP instellen.
In het menu "instellingen printer" stond voorheen de optie "WinPrint gebruiken bij printen j/n?". Dit is nu vervangen door de optie "karaktergrootte WinPrint". De geadviseerde waarde voor Windows 98 = 11 en voor Windows XP = 10. Met 0 schakel je WinPrint uit en probeert ZAP dus rechtstreeks naar de printer te printen.
Als je zelf gaat experimenteren met de karaktergrootte, let dan op of het journaal bij "breed printen" geheel op papier komt; dit is namelijk het breedste overzicht (129 tekens).
Let bij het uitproberen tevens op de linkermarge. Bij de geadviseerde karaktergrootte kun je deze instellen op 10 tekens.

De schermen waarmee je in ZAP de printerinstellingen regelt, waren bij nader inzien onduidelijk voor wat betreft welke instellingen van toepassing zijn voor printen vanuit Dos en welke voor printen via WinPrint. Daarom is de layout van deze schermen aangepast.

I.v.m. de verbeteringen in WinPrint en het toenemende gebruik van USB-printers wordt WinPrint nu standaard aan gezet (je kunt dit wel uitschakelen zoals hierboven vermeld).

top

Girotel

Aangezien "Girotel via cd-rom" voor particulieren wordt afgebouwd door de Postbank en steeds meer Postbank-klanten overstappen op Mijn Postbank.nl, heb ik de optie toegevoegd om downloadbestanden daaruit te importeren in ZAP. Daarna was het nog maar een kleine stap om ZAP ook geschikt te maken voor de exportbestanden van Girotel Zakelijk.
Bij Girotel via cd-rom en Girotel Zakelijk moet het kommagescheiden formaat worden gekozen; bij Mijn Postbank.nl heet het juiste formaat "Kommagescheiden - Girotel"

In Girotel via cd-rom komt een extra veld "uitgavenpost" voor waarin de gebruiker zelf vooraf of achteraf informatie kan invoeren. Bij het importeren van mutaties kijkt ZAP als eerste naar dit veld om na te gaan of er een nummer van een grootboekrekening of subgrootboekrekening staat. Als dat het geval is, wordt de mutatie op die rekening tegengeboekt.
Bij Girotel Zakelijk komt deze voorziening ook voor doch daar heet het veld "kostenplaats".
In Mijn Postbank.nl zelf ontbreekt dit veld. De downloadbestanden in het formaat "Kommagescheiden - Girotel" bevatten echter wel een leeg veld op de juiste plaats, namelijk direct voor het bedrag. Je kunt dit veld dus niet via Mijn Postbank.nl vullen, maar je kunt het wel ná het downloaden vullen bijvoorbeeld via het Windows Kladblok.

Ten aanzien van het importeren van Girotel-bestanden is ook een andere wijziging doorgevoerd: in het verleden kon het veld tenaamstelling een girorekeningnummer of een bankrekeningnummer bevatten. ZAP verplaatste dit nummer in het intern geheugen (dus niet in het bestand) naar het veld giro(tegen)rekening en verwijderde het uit het veld tenaamstelling.
Nu komt er in de downloadbestanden bij code "BA" nog wel een nummer voor maar dat is geen rekeningnummer maar het zogenaamde aansluitnummer van de winkelier. Daarom verwijdert ZAP het nummer nog wel uit het veld tenaamstelling, maar behandelt het niet langer alsof het een girorekeningnummer is.

top

Subgrootboeken

In deze versie van ZAP is de mogelijkheid toegevoegd om een subgrootboek te verwijderen. ZAP verwijdert dan de rekeningen uit het subgrootboek en de bijbehorende index. Daarna wordt de meeboekrekening omgezet in een gewone rekening die je vervolgens naar eigen inzicht kunt gebruiken of verwijderen.
ZAP voert deze opdracht alleen uit indien er geen enkele boeking in het subgrootboek is ingevoerd.

Om te voorkomen dat het verwijderde index-bestand ooit via een backup weer terugkomt, verwijdert de standaard backup-methode van ZAP eerst de vorige backup-bestanden.

top

Documentatie

 • Bij ZAP wordt met ingang van deze versie het document "Veel gestelde vragen" meegeleverd. Hierin staan alle mij bekende antwoorden op vragen die over ZAP zijn gesteld. De meest recente versie van het document is altijd beschikbaar via deze website.
 • Vanaf deze versie worden de grotere documenten meegeleverd als Word-document. Dit geldt voor het handboek (HANDBOEK.DOC), de cursus dubbel boekhouden (ZAP_LES.DOC) en het document met veelgestelde vragen (ZAP_FAQ.DOC).
  Je kunt deze documenten daardoor niet meer vanuit ZAP openen, maar je moet ze opzoeken in de map waarin je ZAP hebt geďnstalleerd en dan openen met Word of met het standaard Windows programma Wordpad.
 • Vanuit ZAP kun je via het menu "Documentatie" alleen nog de volgende documenten openen: belangrijke aanwijzingen (LEES.MIJ), wijzigingen in versie 6.2 (NIEUW.620) en adres e.d. (ADRES.TXT).

  top

Diversen verbeteringen

 • Bij het printen van de documentatie uit het menu "Documentatie inzien/printen" werd de printfile niet eerst gesloten voordat WinPrint wordt aangeroepen. Hierdoor werd het bestand niet volledig geprint. Dit is gecorrigeerd.
 • In voorgaande versies van ZAP stond de screensaver standaard aan; deze zorgt ervoor dat het scherm wordt schoongemaakt als je een menuscherm langer dan drie minuten met rust laat. Aangezien die screensaver nogal wat capaciteit van de PC gebruikt, staat hij nu standaard uitgeschakeld. Je kunt hem zelf inschakelen door ZAP te starten met de opdracht ZAP S.
 
 

       

top