ZAP nieuwsbrief 1 d.d. 29-12-1999

Onderwerp: ZAP en 2000


Beste ZAP-gebruiker,  

Naar aanleiding van vragen die mij de laatste dagen zijn gesteld, wil ik enkele opmerkingen maken over ZAP en het jaar 2000.  Ik begin met een korte samenvatting zodat je snel kunt zien of je verder moet lezen:
(1)  Alle versies van ZAP zijn millenniumbestendig.

(2)  ZAP is hierbij wel afhankelijk van hardware en besturingssysteem.
(3)  Versie 4 werkt door een andere programmeerfout niet meer vanaf 1-1-2000 als je zonder toegangsbeveiliging werkt.
(4)  Deze fout is gecorrigeerd in de versie 5.
(5)  Andere belangrijke wijzigingen in de versies 5 en 6.  

Je kunt het versienummer vinden op het opstartscherm van ZAP en linksboven op elk menuscherm.


(1) Alle versies van ZAP zijn millenniumbestendig

Alle versies van ZAP blijven gewoon werken na de eeuwwisseling (zie echter punt 3) en behandelen het jaar 2000 als een schrikkeljaar. Alle in- en uitvoer vond in de versies t/m 4.02 echter nog plaats in de vorm ddmmjj; bij invoer werd het eeuwnummer via een formule toegevoegd. Vanaf versie 5 vindt alle in- en uitvoer van datums plaats in de vorm dd-mm-jjjj.  


(2) ZAP is hierbij wel afhankelijk van hardware en besturingssysteem

ZAP is - net als alle andere programma's - afhankelijk van de hardware en het besturingssysteem waarop het draait. ZAP controleert trouwens de datum volgens de PC; als die vóór de versiedatum van ZAP ligt, volgt een foutmelding, waarna ZAP stopt. Dit is o.a. het geval indien de computer niet millenniumbestendig is.
Overigens zal een eventueel probleem met de hardware in veel gevallen kunnen worden verholpen door in het jaar 2000 eenmalig de juiste datum in te voeren via de instellingen van Windows of via het Dos-commando DATE. Als dit niet afdoende is, kun je het Dos-commando DATE opnemen in het bestand c:\autoexec.bat zodat je de datum steeds bij het opstarten moet invoeren.
 


(3) Versie 4 werkt door een andere programmeerfout niet meer vanaf 1-1-2000 als je zonder toegangsbeveiliging werkt

ZAP beoordeelt t/m de versie 4.02 bij het opstarten ook of het jaartal volgens de computer meer dan 5 jaar na het versiejaar ligt. Als dat het geval is, volgt slechts een waarschuwing waarna ZAP gewoon verder gaat. Dat was tenminste de bedoeling. Door een programmeerfout stopt ZAP direct na de waarschuwing indien je ZAP hebt geïnstalleerd zonder toegangsbeveiliging, zoals vanaf versie 4 mogelijk is. Hierdoor kan versie 4 vanaf het jaar 2000 niet meer werken zonder toegangsbeveiliging, versie 4.01 stopt m.i.v. 2005 en versie 4.02 m.i.v. 2001 (de uitschieter bij versie 4.01 komt doordat ik toen in een opwelling met 10 jaar heb gerekend).


(4) Deze fout is gecorrigeerd in de versie 5.

De controle die in punt (3) staat beschreven, is m.i.v. versie 5 verwijderd, mede omdat nieuwe versies van ZAP niet meer zo regelmatig verschijnen als in de eerste jaren.  


(5) Andere belangrijke wijzigingen in de versies 5 en 6

ZAP is vanaf versie 5 volledig freeware. Dit betekent dat een licentie of registratie niet langer nodig zijn.
In versie 5 zijn voor het eerst voorzieningen opgenomen met het oog op de euro. Deze voorzieningen zijn uitgebreid in versie 6.
Om teleurstellingen te voorkomen: ZAP kan ondanks deze wijzigingen slechts met één valutasoort tegelijk werken.
Tenslotte zijn in versie 6 de import- en exportmogelijkheden uitgebreid.
 

Op mijn homepage kun je de wijzigingen in de versies 5 en 6 uitgebreider nalezen. Bovendien kun je daar de laatste versie van ZAP ophalen.

Tenslotte wens ik iedereen een voorspoedig, gezond en veilig 2000.  

Met vriendelijke groeten,
Mans Lameer