ZAP nieuwsbrief 2 d.d. 17-01-2000

Onderwerp: Volgnummers van de nieuwsbrieven


Beste ZAP-gebruiker,

Om verwarring te voorkomen, wil ik een korte toelichting geven op de volgnummers van de nieuwsbrieven:


Volgnummer volgens mijn eigen nummering

Eind 1999 heb ik een e-mail rondgestuurd over "ZAP en 2000". Omdat ik deze graag in het archief van eGroups wilde hebben, heb ik deze achteraf als nieuwsbrief nummer 1 verstuurd aan de toen nog lege verzendlijst. Daardoor heeft de nieuwsbrief die je nu leest volgnummer 2 gekregen.


Volgnummer volgens het archief van eGroups

eGroups geeft zelf ook een nummer aan elk bericht dat via de verzendlijst wordt verstuurd. Per 16 januari 2000 waren er volgens eGroups 5 berichten verstuurd. Het enige bericht dat daarvan wordt getoond, is de hierboven vermelde nieuwsbrief nummer 1 waaraan eGroups het volgnummer 3 heeft toegekend.
Deze verschijnselen worden veroorzaakt doordat ik 4 testberichten heb verstuurd en daarna uit het archief van eGroups heb verwijderd. Pas later ontdekte ik dat de eenmaal toegekende volgnummers bij eGroups niet worden veranderd.

Met vriendelijke groeten,
Mans Lameer