ZAP nieuwsbrief 7 d.d. 28-12-2001

Onderwerp: Europrobleem bij importeren uit Girotel


Beste ZAP-gebruiker  

Girotel blijkt weer eens een onverwachte eigenschap te bezitten: bij het exporteren van mutaties worden de mutaties vanaf een bepaalde datum (ergens tussen 21 en 24 december 2001) geŰxporteerd in euro's!  

ZAP controleert gelukkig de valutasoort van elke mutatie en meldt bij elke euromutatie "FOUT: Girotel is in euro's, de boekhouding niet". ZAP keurt daardoor het gehele bestand af, waardoor ook de nog te boeken guldenmutaties sedert de laatste importactie niet worden ge´mporteerd.  

Afhankelijk van het aantal mutaties dat hierdoor niet meer kan worden ge´mporteerd in 2001, kun je een keuze maken uit een van de volgende oplossingen. Bij de oplossingen 2 en 3 moet je het importbestand aanpassen, hetgeen ik alleen aan de wat meer ervaren computeraars aanraadt. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld het Windows-programma Kladblok/Notepad gebruiken met uitgeschakelde "Automatische regelterugloop".  


Oplossing 1

Voer de mutaties met een datum na de laatste importactie handmatig in. Dit is de veiligste oplossing en ligt het meest voor de hand als het weinig mutaties betreft.  


Oplossing 2

Als je door dit probleem veel guldenmutaties handmatig zou moeten boeken, geldt de volgende oplossing: - verwijder de euromutaties uit het importbestand; ze zijn herkenbaar aan de indicatie "EUR" direct na het bedrag - importeer het aangepaste bestand in ZAP - voer de euromutaties handmatig in.


Oplossing 3

Een alternatief voor de vorige oplossing is het aanpassen van de euroregels in het importbestand: - vervang het bedrag dat direct voor de indicatie "EUR" staat door de guldenswaarde; deze waarde staat aan het eind van dezelfde regel na de tekst "ORG.OPD.NLG:" - wijzig de indicatie "EUR" direct na het bedrag in "NLG" - importeer het aangepaste bestand in ZAP.  


Ik hoop dat je dit probleem met deze aanwijzingen soepel kunt oplossen en dat dit het enige europrobleem blijft. Verder wens ik iedereen een gelukkig 2002.
 

Met vriendelijke groeten,
Mans Lameer