ZAP nieuwsbrief 8 d.d. 03-01-2002

Onderwerp: Betaalde debetrente in Girotel


Beste ZAP-gebruiker,  

De Postbank vermeldt begin 2002 op het rekeningafschrift een informatieve regel met het totaalbedrag van de "betaalde debetrente in 2001". Deze regel verschijnt ook in Girotel, waarbij het veld "soort" leeg is. In dit veld wordt bij gewone mutaties de aanduiding "Bij" of "Af" vermeld. Bij het exporteren wordt de betreffende regel meegenomen.  

ZAP reageert verkeerd op het lege soort-veld en behandelt de regel als een echte mutatie, waarbij het bedrag als een ontvangst wordt geboekt. Je kunt dit voorkomen door de regel m.b.t. de betaalde debetrente te verwijderen uit het rekeningoverzicht voordat je het exportbestand maakt.

Met vriendelijke groeten,
Mans Lameer